blog.kaniski.eu I just wanna learn!

29Sep/090

Croatian Windows 7 Ultimate Edition

windows-7-ultimate Danas me u mailboxu dočekalo ugodno iznenađanje koje mi je Microsoft priredio – kako sam sudjelovao u beta testiranju lokalizirane verzije Windows 7 OS-a, obavješten sam da će mi poslati kopiju konačne verzije softvera koji smo testirali...

Zaista, lijep način zahvale za trud oko testiranja i ugodno iznenađenje – Thank you Microsoft!

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.