blog.kaniski.eu I just wanna learn!

29Aug/090

Dostupan Hyper-V Server 2008 R2

Nekoliko dana nakon što je postao dostupan Windows Server 2008 R2, evo nam i besplatnog novog Hyper-V Servera…

Možete ga preuzeti ovdje, a neke od najvažnijih novosti su podrška za live migration i high availability.

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment

No trackbacks yet.